Terms

KIJI Shop จะเป็นผู้บริหารสต๊อกสินค้าและเป็นผู้รับผิดชอบในการส่งสินค้าให้ลูกค้า โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขดังนี้

นโยบายการคืนสินค้า

ในกรณีที่สินค้าเกิดความผิดพลาดจากการผลิต ลูกค้าสามารถแจ้งขอเปลี่ยนสินค้าผ่านอีเมลภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า ซึ่งทางเราจะจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ไปให้ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ

ในกรณีที่ลูกค้ายังไม่มีการชำระเงินเข้ามาในระบบ สามารถทำการยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทันที โดยแจ้งที่อีเมล kiji.thailand@gmail.com ภายใน 1 ชั่วโมง แต่หากในกรณีที่มีการชำระเงินหรือสินค้าถูกจัดส่งให้กับลูกค้าเรียบร้อยเสร็จสิ้นแล้วนั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อดังกล่าว

นโยบายจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้าจะเริ่มหลังจากตรวจสอบหลักฐานยืนยันการชำระเงินของท่าน ทางเราจะส่งอีเมลยืนยันคำสั่ง ซื้อหลังจากที่ลูกค้าชำระเงินแล้วเรียบร้อย สินค้าจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ตามที่ลูกค้าระบุเท่านั้น ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่การจัดส่งได้หลังจากได้รับอีเมลยืนยันการจัดส่งแล้ว ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากความผิดพลาดของบริษัทขนส่ง และในกรณีที่ไม่ได้รับสินค้าหรือได้รับสินค้าล่าช้าให้ลูกค้าติดต่อกับบริษัทขนส่งเลยโดยตรง และกรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้าก่อนรับสินค้าทุกครั้ง

เงื่อนไขการให้บริการ

กรณีสินค้ามีปัญหา ชำรุด เสียหายเนื่องจากการผลิต หรือเกิดปัญหาใดๆ ในการให้บริการสามารถแจ้งได้ที่อีเมล kiji.thailand@gmail.com